Citáty

„Láska je Sluncem našeho vnitřního vesmíru.“

„Tváří v tvář smrti se člověk nejvíc učí o životu.“

„Poznání je cesta ke svobodě.“

Citáty - strom

Citáty slavných osobností

„Když se na někoho usměješ nebo ho pochválíš, můžeš mu vrátit smysl života.“

C. Elliot
(americká zpěvačka 1941 – 1974)

„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“

Matka Tereza
(katolická řeholnice, misionářka a humanitní pracovnice 1910 – 1997)

„Laskavé slovo lze vyslovit snadno a může být krátké, jeho ozvěna však může být nekonečná.“

G.K. Chesterton
(anglický novinář, prozaik, esejista 1874 – 1936)

„Neříkej, že jsi chudý, protože se ti nesplnily tvé sny; doopravdy chudý je jenom ten, kdo nikdy nesnil.“

M.Ebner-Eschenbach
(rakouská spisovatelka 1830 – 1916)

„Není pravda, že by se již žádné zázraky neděly. To my jsme se jen rozhodli, že je už nebudeme uznávat.“

A.Sommerauer
(evangelický farář 1909 – 1995)

„To, čím je mýdlo pro tělo, je smích pro duši.“

Židovské přísloví

„Knihou, která v sobě obsahuje všechna tajemství, je sám člověk. Je knihou podstaty všech podstat, a tím, že je podobou božství, obsahuje v sobě velké tajemství.“

Jakob Böhme
(německý filosof 1575 – 1624)

„Ve svém dětství nosíme v sobě četné pomyslné bytosti, které hynou jedna po druhé. Ve stáří jsme obklopeni zástupem postav, kterými jsme mohli být, jsme obklopeni svými mrtvě narozenými možnostmi.“

Alexis Carrel
( francouzský lékař, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu 1873 – 1944)

„Všechny myšlenky a nápady jsou tu potenciálně stále přítomny, potřebujeme jen jistý čas k jejich integraci.“

Thorwald Dethlefsen
( německý psycholog 1946 – 2010)

„To nejcennější v životě je rozvoj osobnosti a jejích tvůrčích sil.“

Albert Einstein
(německý fyzik, nositel Nobelovy ceny 1879 – 1955)

„Léta začíná člověk počítat tehdy, když v jeho životě už nelze počítat s ničím.“

R.W.Emerson
(americký spisovatel, filosof 1803 – 1882)

„Člověka nemůžeme ničemu učit, lze mu jen pomoci, aby sám odhalil to, co v něm je.“

Galileo Galilei
(italský astronom 1564 – 1642)

„Svět je hologram.“

„Stará spirituální moudrost říká: nikdo nezná pravdu. My všichni z ní můžeme zohlednit vždy jenom tu část, jež je viditelná z našeho pohledu.“

Walter Lübeck
(německý terapeut 1960)

„Tendence, která převládá v tobě, si sama hledá potvrzení ve vnějším světě.“

Erhard Freitag
( specialista na hypnózu a hlubinnou psychologii 1940)

„Člověk, který neví nic o svém vnitřním světě, nemůže chápat ani svět okolní.“

„Duchovnost je hluboce intimním zážitkem každého jedince – postupný vhled do celé šíře vědomí.“

František Spurný
(český spisovatel, básník a filosof 1946 - 2018)